Hãy bắt đầu cùng Shinhan để có cái nhìn đầu tư sâu sắc và toàn diện.

Các chuyên viên phân tích của chúng tôi sẽ giúp bạn có sự đầu tư thành công!

Cùng gặp gỡ các chuyên viên phân tích của chúng tôi!

Ly Bùi
Kinh nghiệm: 10+ years
Ngành phụ trách
Giám đốc phân tích - Vĩ mô & Chiến lược, Tài chính
Lê Trần Khang
Kinh nghiệm: 5-10 years
Ngành phụ trách
Phân tích thị trường và chiến lược
Nguyễn Phương Thảo
Kinh nghiệm: 1-5 years
Ngành phụ trách
Logistic, Hóa chất, Dầu khí
Cổ phiếu nổi bật

GMD

HAH

ILB

PVT

DCM

DGC

PLX

Nguyễn Lê Hoài Phúc
Kinh nghiệm: 1-5 years
Ngành phụ trách
Hàng tiêu dùng không thiết yếu - Bán lẻ
Cổ phiếu nổi bật

GDT

PTB

ACG

FRT

Lê Đức Tiến
Kinh nghiệm: 1-5 years
Ngành phụ trách
Bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng
Cổ phiếu nổi bật

BCM

IDC

NLG

KDH

Ngô Đình Ngọc Diễm
Kinh nghiệm: 1-5 years
Ngành phụ trách
Hàng tiêu dùng thiết yếu, Dược phẩm
Cổ phiếu nổi bật

VHC

ANV

VNM

Nguyễn Quang Nhựt
Kinh nghiệm: 1-5 years
Ngành phụ trách
Tiện ích, Công nghệ
Cổ phiếu nổi bật

BWE

FPT

NT2

POW

VSH

REE

Vòng Mỹ Mỹ
Kinh nghiệm: 1-5 years
Ngành phụ trách
Phân tích thị trường
Thông tin đăng ký

Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất

(*) Thông tin bắt buộc