Hãy sẵn sàng về với Shinhan

Vị trí tuyển dụng

Thực tập sinh phòng Marketing

02/06/2023 - 30/06/2023

Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Môi giới

02/06/2023 - 30/06/2023

Hồ Chí Minh

Quản lý tài chính mảng khách hàng cá nhân

22/12/2022 - 31/01/2023

Hồ Chí Minh

Nhân viên phòng Xúc tiến bán lẻ

21/12/2022 - 21/01/2023

Hồ Chí Minh

Thực tập sinh phòng Marketing

02/06/2023 - 30/06/2023

Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Môi giới

02/06/2023 - 30/06/2023

Hồ Chí Minh

Quản lý tài chính mảng khách hàng cá nhân

22/12/2022 - 31/01/2023

Hồ Chí Minh

Nhân viên phòng Xúc tiến bán lẻ

21/12/2022 - 21/01/2023

Hồ Chí Minh