Ngày Công ty Nội dung Loại
báo cáo
Tác giả Chia sẻ
17/05/2024 PC1-CTCP Tập Đoàn PC1 [PC1/GIỮ/ Giá MT: VND 30,200] - Tăng trưởng cao từ nền thấp Báo cáo cập nhật Hoàng Nam
15/05/2024 VTP-CTCP Bưu chính Viettel [VTP/ GIỮ/ Giá MT: VND 84,000] - Định vị doanh nghiệp logistics công nghệ cao Báo cáo Lần đầu Nguyễn Phương Thảo
09/05/2024 VCB-Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam [VCB/ GIỮ/ Giá MT: VND 101,600] - Khó khăn ngay đầu năm Báo cáo cập nhật Nguyễn Dương Phương
07/05/2024 BWE-CTCP Nước - Môi trường Bình Dương [BWE/ MUA/ Giá MT: VND 55,750] - Viên ngọc quý của ngành nước Việt Nam Báo cáo Lần đầu Hoàng Nam
26/04/2024 PLX-Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam [PLX/MUA/ Giá MT: VND 43,000] - Phát huy thế mạnh Báo cáo cập nhật Nguyễn Phương Thảo
26/04/2024 TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam [TCB/ GIỮ/ Giá MT: VND 50,100] - Tăng trưởng tốt ngay đầu năm Báo cáo cập nhật Nguyễn Dương Phương
25/04/2024 VNM-CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) [VNM/MUA/ Giá MT: VND 84,400] - Nội tại vững chắc Báo cáo Lần đầu Võ Thị Thùy Trang
24/04/2024 MBB-Ngân hàng TMCP Quân đội [MBB/MUA/ Giá MT: VND 29,000] - Mục tiêu tăng trưởng thận trọng Báo cáo cập nhật Nguyễn Dương Phương
23/04/2024 MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động [MWG/ GIỮ/ Giá MT: VND 50,000] - Giảm Lượng - Tăng Chất Báo cáo cập nhật Nguyễn Lê Hoài Phúc
22/04/2024 DGC-CTCP Hóa chất Đức Giang [DGC/MUA/ Giá MT: VND 130,000] - Củng cố sức mạnh Báo cáo cập nhật Nguyễn Phương Thảo
Thông tin đăng ký

Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất

(*) Thông tin bắt buộc