Cùng gặp chuyên viên tư vấn của chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất

Quy trình đăng ký nhận tư vấn từ chuyên viên

Danh sách chuyên viên tư vấn

Chọn tư vấn viên phù hợp và để lại thông tin, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc lại với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất

Nguyễn Quang Trường

“Tuân thủ 1 chiến lược đầu tư quan trọng hơn việc chiến lược đó là gì.”

gold medal clipart png PNG image with transparent background | TOPpngTư vấn viên tiêu biểu của tháng 

003559/MGCK
2007-2021
Nguyễn Thị Thành Uyên

“Chiến lược đầu tư tập trung”

Tư vấn viên tiêu biểu của tháng 

003559/MGCK
2007-2021
Nguyễn Thanh Tùng

“Định giá, lập danh mục, tuân thủ nguyên tắc và phương pháp đầu tư.”

Tư vấn viên tiêu biểu của tháng 

01131/PTTC
2007-2021
Phan Hiền

“Quản trị tổng thể danh mục đầu tư”

Tư vấn viên tiêu biểu của tháng 

00508/MGCK
2005-2021