Phí dịch vụ
Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“SSV”) trân trọng thông báo biểu giá dịch vụ giao dịch như sau:

Ngày hiệu lực: 20/01/2024

STT Dịch vụ

Giá

(tại quầy/qua điện thoại)

Giá

(trực tuyến - MTS,HTS,WTS)

Giá chung

I. 

Giao dịch

1 Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng quyền (không bao gồm trường hợp thoái phần vốn nhà nước) - - -
1.1 Khách hàng trong nước - Dưới 100 triệu vnđ 0.3% 0.03% ~ 0.15% -
1.2 Khách hàng trong nước - Từ 100 triệu vnđ đến dưới 1 tỷ vnđ 0.25% 0.03% ~ 0.15% -
1.3 Khách hàng trong nước - Từ 1 tỷ vnđ 0.15% 0.03% ~ 0.15% -
1.4 Khách hàng nước ngoài 0.4% 0.1% -
1.5 Khách hàng VIP - - Dựa theo chính sách của công ty
2 Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết - - 0.2%
3 Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ - - 0.2%
4 Tài khoản lưu ký tại Ngân hàng 0.3% 0.15% -

II.

Lưu ký

1 Cổ phiếu/chứng chỉ quỹ - - 0.27 VNĐ
2 Trái phiếu - - 0.18 VNĐ

III.

Chuyển khoán chứng khoán

1 Chuyển khoản cổ phiếu/ trái phiếu sang TVLK khác - -

0.3 VND/cổ phiểu/lần

Tối đa 300,000 vnđ/lần

IV.

Dịch vụ tài chính 

1 Lãi suất      
1.1  Ứng trước tiền bán - - 12%/năm
1.2 Giao dịch ký quỹ* - - 12%/năm
2 Lãi suất quá hạn  - - (*) x 150%
3 Gia hạn khoản vay ký quỹ  - - Theo thỏa thuận với SSV

V.

Khác

1 Rút chứng khóan - - 100,000 VNĐ/ hồ sơ
2 Chuyển quyền sở hữu (tặng cho, thừa kế...) - - 0.2% * giá trị giao dịch
3 Phong tỏa, cầm cố cổ phiếu/trái phiếu tại VSD - -

0.1% * mệnh giá* số lượng

- Tối đa là 10,000,000 VNĐ / cổ phiếu
4 Phong tỏa cổ phiếu/ trái phiếu tại SSV - - 0.2%* số lượng * giá giao dịch
5 Sao kê số dư tài khoản chứng khoán - - 10,000 VNĐ/1 bản
6 Sao kê giao dịch chứng khoán - - 5,000 VNĐ/1 tờ
7 Xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp - -

200,000 VNĐ/ lần

8 Đóng tài khoản giao dịch chứng khoán - - 100,000 VNĐ

Lưu ý

  • Biểu giá này có thể được SSV cập nhật theo thời gian.
  • Biểu giá có thể được áp dụng khác nhau theo thỏa thuận chung hoặc theo chính sách của SSV.
  • Khách hàng thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại SSV sẽ được miễn phí khoản phí quy định tại mục V.7. 

 

Lưu ý: Biểu giá này có thể được Shinhan cập nhật theo thời gian và có thể thay đổi theo chính sách. Vui lòng liên hệ để có thông tin chính xác nhất
Vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn thêm
Chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

028 6299 8000