Hướng dẫn lưu ký chứng khoán

Bước 1:

  • Khách hàng mang CMND/Passport và Sổ cổ đông/ giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến SSV yêu cầu lưu ký chứng khoán.
  • Khách hàng mở Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu chưa có tài khoản.

Bước 2: Khách hàng điền thông tin và ký vào phiếu gửi chứng khoán giao dịch theo mẫu do SSV cung cấp (3 bản), kèm theo sổ cổ đông/giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bước 3: Giao dịch viên kiểm tra thông tin trên phiếu với sổ cổ đông/giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trả lại cho khách hàng 1 bản.

Bước 4: SSV nộp hồ sơ cho TTLKCK (VSD). Sau khi có xác nhận từ TTLKCK, SSV sẽ hạch toán số dư chứng khoán vào tài khoản và thông báo cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn thêm
Chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

028 6299 8000