Hướng dẫn ứng trước tiền bán chứng khoán

1. Mục đích:

Hai ngày làm việc sau khi bán cổ phiếu thành công, tiền bán chứng khoán sẽ được chuyển vào tài khoản của Nhà đầu tư. Trong khoảng thời gian chờ tiền bán về, nhằm đáp ứng nhu cầu của Nhà đầu tư muốn giao dịch để tạo ra lợi nhuận với các cổ phiếu khác, SSV cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán./.

2. Đối tượng:

Nhà đầu tư đã mở tài khoản (hoặc người được ủy quyền hợp pháp của chủ tài khoản) để giao dịch cổ phiếu tại SSV.

3. Điều kiện ứng trước tiền bán:

- Nhà đầu tư đã đăng ký sử dụng dịch vụ ứng tiền bán.

- Có lệnh bán đã được khớp trên hệ thống giao dịch.

4. Thời gian đề nghị ứng trước:

Ngày thực tế (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo luật định), thời gian sẽ được tính từ ngày Nhà đầu tư nhận tiền bán ứng trước đến ngày nhà đầu tư hoàn trả tiền ứng trước (ngày mà tiền bán chứng khoán được nhập vào tài khoản).

5. Số tiền ứng trước: là số tiền khách hàng đề nghị ứng trước luôn nhỏ hơn trên số tiền bán chứng khoán chờ về tài khoản khách hàng mà SSV đồng ý cho khách hàng được nhận sau khi đã trừ các khoản phí, thuế (nếu có). 

6. Phí ứng trước: số tiền ứng trước x Số ngày UTTB x (Tỷ lệ phí UTTB/365 ngày) (tỷ lệ phí được công bố trên trang điện tử của SSV theo từng thời điểm).

7. Phương thức ứng trước:

- Ứng trước sẽ được thực hiện tại quầy SSV

- Ứng trước qua điện thoại

- Ứng trước qua kênh giao dịch trực tuyến (WTS, MTS, HTS)

a. Ứng trước tại SSV:

Nhà đầu tư đến tại SSV để yêu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán.

b. Ứng trước qua điện thoại:

Nhà đầu tư gọi đến số 028.6288.6000.

 c. Ứng tiền qua tài khoản giao dịch trực tuyến:

- Nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản giao dịch trực tuyến đã được mở tại SSV trên các kênh WTS, MTS. HTS.

- Gửi yêu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán.

8.  Hoàn trả ứng trước tiền bán:   

Khi tiền bán chứng khoán về tài khoản (T+2), SSV sẽ tự động khấu trừ số tiền ứng trước và phí ứng trước từ tài khoản của Nhà đầu tư

Vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn thêm
Chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

028 6299 8000