Tổng quan về thị trường nợ (DCM)

DCM (Thị trường nợ) là một trong những mảng dịch vụ chính của Công ty Chứng khoán Shinhan. Shinhan tư vấn và thu xếp nguồn vốn trung - dài hạn cho các công ty đại chúng niêm yết hàng đầu ở Việt Nam, bằng tiền đồng hoặc đô la mỹ qua hình thức phát hành trái phiếu, cung cấp khoản vay, hay các sản phẩm tài trợ hạng hai (Mezzanine Financing). Shinhan không chỉ là nhà tư vấn mà còn là nhà đầu tư tiềm năng trong các giao dịch DCM tại thị trường Việt Nam.​

Với lợi thế là công ty thành viên thuộc sở hữu 100% vốn bởi Công ty Đầu tư Shinhan (SHIC- Công ty mẹ có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc), được xếp hạng tín nhiệm cao với xếp hạng A- bởi S&P và A3 bởi Moody’s, Shinhan cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính tối ưu nhất dựa trên khả năng bão lãnh thanh toán cùng với mạng lưới nhà đầu tư rộng khắp toàn cầu ở trong và ngoài nước.

Công ty Chứng khoán Shinhan hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp cận được những nguồn vốn mới đa dạng hơn, giá cả tốt hơn qua những sản phẩm tiêu chuẩn hóa.

Trái phiếu doanh nghiệp & Mezzanine Financing

Hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam huy động vốn qua việc phát hành trái phiếu và các sản phẩm mezzanine khác như Trái phiếu chuyển đổi, Trái phiếu kèm chứng quyền, Trái phiếu hoán đổi, và các khoản vay chuyển đổi. Dựa trên nhu cầu tài chính, mục đích sử dụng vốn, và tính chất của tài sản bảo đảm, Chứng Khoán Shinhan hỗ trợ và phối hợp với doanh nghiệp để cấu trúc sản phẩm (i) phù hợp với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, (ii) có tính thanh khoản cao, và (iii) với giá cả tối ưu.

  • Nhà đầu tư đa dạng
  • Nguồn vốn trung và dài hạn
  • Với các sản phẩm như Trái phiếu chuyển đổi (CB), Trái phiếu kèm chứng quyền (BW), Trái phiếu hoán đổi (EB), Khoản vay chuyển đổi (CL), Khoản vay Hợp vốn
  • Chi phí phát hành tối ưu
Huy động vốn từ thị trường nước ngoài

Hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn từ thị trường vốn nước ngoài như Hàn Quốc, Hồng Kồng, và Singapore. Nguồn vốn có thể huy động được bằng USD hay đồng Won dưới hình thức các khoản vay, trái phiếu, hoặc các sản phẩm mezzanine khác.

  • Nguồn vốn huy động đa dạng bằng đồng Usd hoặc Won
  • Cung cấp sản phâm như Khoản vay/Trái phiếu/Mezzanine
  • Thị trường vốn nước ngoài từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore
Đầu tư và giao dịch Chứng chỉ tiền gửi (CD)

Là một tổ chức năng động trên thị trường vốn, Chứng Khoán Shinhan đồng thời đầu tư và giao dịch những chứng chỉ tiền gửi được phát hành bởi các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thông thường, những chứng chỉ tiền gửi mà Chứng Khoán Shinhan giao dịch có kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng.

  • Các CD do tổ chức tín dụng phi ngân hàng phát hành
  • Kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng

Các giao dịch DCM tiêu biểu