Quyền lợi cực khủng cho khách hàng nước ngoài
24/06/2024

Chứng khoán Shinhan Việt Nam trân trọng thông báo về việc thay đổi chính sách phí giao dịch chứng khoán mới cho nhóm khách hàng cá nhân nước ngoài.

1. Tên chương trình: Quyền lợi cực khủng cho Khách hàng nước ngoài

2. Đối tượng: Khách hàng cá nhân nước ngoài có tài khoản chứng khoán Shinhan (bao gồm cả khách hàng đã có tài khoản và khách hàng mở mới)

3. Quyền lợi: Áp dụng mức phí giao dịch mới cho toàn bộ khách hàng cá nhân nước ngoài của Chứng Khoán Shinhan theo các nhóm Khách hàng như sau:

Nhóm Khách hàng

Phí giao dịch cũ

Phí giao dịch mới

Khách hàng thường

 

0.123%

0.073%

Khách hàng ưu tiên*

0.053%

Ghi chú: Không bao gồm phí giao dịch trả SGDCK 0.027%.

4. Điều kiện:

  • Phí giao dịch mới được áp dụng cho toàn bộ Khách hàng cá nhân nước ngoài tại Chứng khoán Shinhan kể từ ngày 20/05/2024;
  • Đối với khách hàng cá nhân nước ngoài mở mới, ưu đãi phí được áp dụng kể lúc từ mở tài khoản;
  • (*) Nếu khách hàng đáp ứng đủ điều kiện của chương trình cho khách hàng ưu tiên, khách hàng sẽ được áp dụng mức phí giao dịch thuộc ưu đãi phí dành cho nhóm khách hàng này; Tiêu chuẩn đánh giá của Khách hàng ưu tiên là Khách hàng có giá trị tài sản (NAV) trên 2 tỷ đồng trong tài khoản chứng khoán; Khi khách hàng nước ngoài trở thành khách hàng Premium, phí giao dịch ưu đãi sẽ được áp dụng mà không cần đánh giá lại (Chi tiết chương trình ưu đãi cho khách hàng ưu tiên);
  • Không áp dụng cho các tài khoản có môi giới hoặc bên thứ ba chăm sóc;
  • Phí giao dịch mới chưa bao gồm phí Sở Giao Dịch và chỉ được áp dụng đối với các giao dịch trực tuyến ( Mức phí giao dịch offline đang áp dụng là 0.4% trên giá trị giao dịch);
  • Phí giao dịch mới không áp dụng đối với giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ và các loại giao dịch chuyên biệt khác trong quy định của SSV tại từng thời kỳ;

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán cho người nước ngoài tại đây. Xem hướng dẫn mở tài khoản cho khách hàng nước ngoài tại đây.

Tải ứng dụng Shinhan Alpha VN - Ứng dụng chuyên dụng cho giao dịch chứng khoán và cập nhật thị trường: Link IOSLink Android.

Tư vấn trực tiếp bằng tiếng hàn/ tiếng anh qua Kakaotalk tại đây hoặc qua zalo tại tại đây 

Để viết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline: (028) 6299 8000 hoặc email  support@shinhan.com.