Đãi ngộ lớn dành cho Khách hàng ưu tiên - SSV Premium
07/05/2024

Với mong muốn mang đến chính sách chất lượng và nhiều quyền lợi tốt hơn cho Khách hàng tham gia, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) trân trọng thông báo về Chương trình khách hàng Premium tại SSV (SSV Premium) như sau:

1. Tên chương trình: Chương trình khách hàng SSV Premium

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng trong và ngoài nước. (Tài khoản mới và tài khoản hiện hữu)

3. Cách thức đăng ký:

 • Khách hàng gửi email đăng ký đến support@shinhan.com
 • Khách hàng thuộc quản lý của Môi giới/ Biz partner: Liên hệ với người quản lý tài khoản để biết thêm điều kiện và điều khoản tham gia chương trình.

4. Tiêu chí và tiêu chuẩn

4.1 Tiêu chí đánh giá

 • Khách hàng trong nước và nước ngoài đáp ứng một trong những điều kiện dưới đây :

Đơn vị

NAV

Dư nợ

Tỷ VND

>= 2

>= 1

 4.1 Chính sách áp dụng

(1) Khách hàng trong nước

Loại

Premium A

Premium B

Số điều kiện thỏa mãn

(NAV, dư nợ)

2

1

Ưu đãi

   

Phí giao dịch trọn đời

0%

0%

Lãi suất ký quỹ

9.8%

10.5%

Lãi suất ký quỹ có thể thay đổi theo chính sách được SSV công bố tại từng thời điểm.

Thời gian đánh giá khách hàng: Trước ngày làm việc thứ 5 hàng quý.

(2) Khách hàng nước ngoài

Loại

Premium

Điều kiện thỏa mãn

(Một lần duy nhất khi đăng ký)

NAV

Ưu đãi

 

Phí giao dịch

0.053%

Phí giao dịch (0.053%) đối với khách hàng nước ngoài chưa bao gồm phí Sở Giao Dịch.

5. Điều khoản áp dụng

(1) Khách hàng trong nước

 • Khách hàng phải đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện: Giá trị NAV trung bình và/hoặc số dư ký quỹ trung bình để tham gia chương trình.
 • Đối với khách hàng mới hoặc khách hàng đăng ký lại chương trình, NAV và số dư ký quỹ sẽ được tính tại thời điểm hiện tại, không tính trung bình 03 tháng.
 • Tại mỗi kỳ xét duyệt, khách hàng phải đáp ứng một trong các điều kiện trên để được tiếp tục tham gia chương trình. Số liệu tính giá trị NAV và số dư ký quỹ bình quân 03 tháng sẽ căn cứ vào ngày làm việc cuối cùng của mỗi tháng.
 • Những khách hàng đăng ký tham gia chương trình khách hàng SSV Premium trong giai đoạn hiện tại sau ngày làm việc thứ 05 của quý sẽ được đánh giá lại vào kỳ tiếp theo.
  • Ví dụ: Nếu khách hàng đăng ký vào ngày 10/01 (Q1) thì sẽ có tên trong danh sách đánh giá lại vào ngày 01/07 (Q3).
 • Chính sách mới cho các tài khoản sau mỗi kỳ đánh giá sẽ được áp dụng vào ngày làm việc thứ 5 của quý tiếp theo.

(2) Khách hàng nước ngoài

 • Khách hàng đáp ứng một điều kiện NAV một lần duy nhất khi đăng ký chương trình khách hàng Premium.
 • Khi khách hàng nước ngoài trở thành khách hàng Premium, phí giao dịch ưu đãi sẽ được áp dụng mà không cần đánh giá lại.

  (*) Ghi chú:

 • Phí giao dịch ưu đãi 0% chưa bao gồm phí Sở Giao Dịch và chỉ được áp dụng đối với các giao dịch trực tuyến. 
 • Phí giao dịch ưu đãi không áp dụng đối với giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ và các loại giao dịch chuyên biệt khác trong quy định của SSV tại từng thời kỳ.
 • Tại thời điểm đánh giá, lãi suất ký quỹ chung sẽ được áp dụng khi không còn đủ điều kiện nhưng khách hàng được tiếp tục duy trì chính sách phí giao dịch 0%.
 • Khi thay đổi lãi suất cho khách hàng, lãi suất mới được áp dụng trên dư nợ mới hoặc toàn bộ dư nợ tùy theo quy định của SSV trong từng thời kỳ.
 • SSV có quyền xác định khách hàng có đáp ứng các điều kiện tham gia chương trình này tại từng thời điểm.
 • SSV có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào và theo thời gian theo quyết định riêng của mình và phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Khách hàng tham gia chương trình này sẽ không được áp dụng đồng thời khuyến mãi/chương trình khác. Ngoại trừ các chương trình có quy định cho phép khách hàng Premium tham gia.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: (028) 6299 8000 hoặc gửi email đến support@shinhan.com.