Chứng khoán Shinhan “chơi lớn” với chính sách 0 phí giao dịch trọn đời và ưu đãi cực chất miễn lãi margin
04/04/2024

Chứng khoán Shinhan chính thức khai mạc lễ hội ưu đãi Shinhan Festival “Chọn Shinhan, trọn đời không phí” với ưu đãi cực khủng lần đầu xuất hiện trên thị trường. Ưu đãi áp dụng cho tất cả khách hàng mới mở tài khoản từ ngày 08/04/2024, chi tiết như sau :

 1. Ưu đãi áp dụng

(1) Miễn phí giao dịch trọn đời:

 • Miễn phí giao dịch trọn đời (Không bao gồm phí giao dịch trả SGDCK)

(2) Ưu đãi lãi vay margin :

 • Thời gian áp dụng : tài khoản mới mở trong thời gian từ 08/04/2024 đến hết ngày 30/06/2024
 • Lãi suất ưu đãi áp dụng theo hạn mức tài khoản như sau: 

STT

Hạn mức tài khoản

Ưu đãi lãi suất ký quỹ

Điều kiện áp dụng

1

500.000.000 vnd

0% cho 2 tháng (T + 60 ngày)

Tự động áp dụng từ ngày mở tài khoản

2

10.000.000.000 vnd

6.8% cho tối đa 6 tháng (T + 180 ngày)

Khách hàng cần đăng ký trong 60 ngày kể từ ngày mở tài khoản và trong thời gian diễn ra chương trình.

 • Tổng hạn mức chương trình 500 tỷ đồng
 • Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày mở tài khoản và trong thời gian của chương trình, khi khách hàng hàng có đề xuất tăng hạn mức từ mức 500 triệu đồng lên 10 tỷ đồng thành công, lãi suất mới (6.8%) sẽ được áp dụng trên toàn bộ dư nợ
 • Tổng thời gian tài khoản khách hàng nhận ưu đãi lãi suất ký quỹ tối đa 180 ngày tính từ ngày mở tài khoản thành công.
 1. Khách hàng áp dụng:

Khách hàng cá nhân Việt nam mở mới tài khoản chứng khoán tại SSV (Không có môi giới chăm sóc)

 1. Điều kiện áp dụng:
 • Trong vòng 03 tháng (được tính theo tháng) kể từ tháng khách hàng đăng ký mở tài khoản, Khách hàng phải đăng ký/ kết nối và luôn duy tài khoản thanh toán chứng khoán duy nhất là tài khoản của ngân hàng Shinhan để nhận ưu đãi miễn phí giao dịch trọn đời. Sau thời gian đăng ký, Khách hàng không thỏa điều kiện trên, phí giao dịch sẽ được áp dụng theo chính sách của SSV tại từng thời điểm.
 • Trường hợp Khách hàng hủy đăng ký tài khoản thanh toán Shinhan bank hoặc đăng ký thêm tài khoản thanh toán khác, ưu đãi miễn phí giao dịch trọn đời sẽ không được tiếp tục áp dụng.
 • Để áp dụng lãi suất ưu đãi 6.8%: Khách hàng cần gửi email đăng ký trong 60 ngày ưu đãi 0% và trong thời gian của chương trình. (từ 08/04/2024 đến hết ngày 30/06/2024)

Ví dụ : Khách hàng A hoàn thành việc mở tài khoản ngày 15/04/2024 (Tháng 4), Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi như sau :

- Ưu đãi phí giao dịch: Miễn phí giao dịch trọn đời từ ngày 15/4/2024, với điều kiện Khách hàng hoàn thành đăng ký/ kết nối tài khoản thanh toán chứng khoán duy nhất là tài khoản của ngân hàng Shinhan cho đến trước ngày làm việc cuối cùng của tháng 07/2024 (tức ngày 31/07/2024)

- Ưu đãi lãi vay margin: lãi suất được áp dụng tương ứng như sau:

Thời gian

Dư nợ vay

Lãi suất áp dụng

Diễn giải

15/04 ~ 14/06/2024 

(T+60)

Từ 0 cho đến 500 triệu đồng.

0%

Tự động áp dụng lãi suất 0% cho hạn mức 500 triệu trên tài khoản.

15/06 ~ 14/10/2024

(T+40)

Từ 0 cho đến 10 tỷ đồng

6.8%

Khách hàng hoàn thành đăng ký tại ngày 14/06 (trước ngày 30/06/2024). Lãi vay 6.8% sẽ áp dụng trên toàn bộ dư nợ cho 04 tháng còn lại từ ngày 15/06/2024.

 • Khách hàng cần phải đăng ký nâng hạn mức để được áp dụng nhóm lãi suất mới (6.8%) theo quy định của chương trình. Khách hàng gửi email đăng ký đến cs_ssv@shinhan.com. (Tham khảo mẫu đăng ký tại đây)
 • Chính sách miễn phí giao dịch chỉ được áp dụng đối với các giao dịch trực tuyến.
 • Phí giao dịch này không áp dụng đối với giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ và các loại giao dịch chuyên biệt khác trong quy định của SSV tại từng thời kỳ.
 • Chương trình có thể kết thúc khi hết hạn mức và theo nguyên tắc ai đến trước dùng trước, SSV sẽ thông báo trên website chính thức của SSV hoặc qua email nếu có thay đổi.
 • Kết thúc thời gian ưu đãi, lãi suất ký quỹ thông thường sẽ được áp dụng trên toàn bộ dư nợ cho tài khoản khách hàng.
 • Chương trình không áp dụng cho các tài khoản có môi giới quản lý hoặc cộng tác viên chăm sóc.
 • Áp dụng cho khách hàng tham gia chương trình đối tác Biz thông qua email đăng ký của đối tác Biz. Chi tiết chính sách cho đối tác Biz, vui lòng liên hệ đến SSV để biết thêm chi tiết về chính sách áp dụng.
 • SSV có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào và theo thời gian theo quyết định riêng của mình và phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Chương trình không áp dụng đồng thời cùng với ưu đãi khác.

Để mở tài khoản chứng khoán, Khách hàng chỉ cần chuẩn bị CCCD còn hiệu lực, xem hướng dẫn mở tài khoản tại đây.

Tải ứng dụng Shinhan Alpha VN - Ứng dụng chuyên dụng cho giao dịch chứng khoán và cập nhật thị trường ngay tại đây: Link IOSLink  Andriod 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: (028) 6299 8000 hoặc gửi email đến support@shinhan.com.