Chương trình đối tác cộng tác phát triển kinh doanh (SSV Biz partner)
02/06/2023

Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) trân trọng thông báo về Chương trình đối tác cộng tác phát triển kinh doanh như sau:

I. Điều kiện

  • Cá nhân, tổ chức trong nước đáp ứng các điều kiện của chương trình;
  • Đăng ký và được SSV đồng ý ký hợp đồng trở thành Đối tác phát triển kinh doanh tại SSV.
  • Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSV.

II. Lợi ích

Hoa hồng và các mức thưởng dành cho các đối tác khi giới thiệu khách hàng giao dịch các sản phẩm được SSV cung cấp, cụ thể như sau:

  1. Hoa hồng giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ niêm yết: Tối đa lên đến 40% doanh thu phí thuần của khách hàng do đối tác cộng tác giới thiệu sau khi trừ các chi phí thanh toán cho Sở giao dịch và các mức phí khác. Tùy thuộc vào chính sách mỗi chương trình, việc ghi nhận tỷ lệ % doanh thu phí có thể khác với giao dịch thông thường*.

*’Giao dịch thông thường’ là giao dịch theo chính sách giá của SSV không áp dụng bất kỳ chương trình khuyến mãi nào.

  1. Hoa hồng cho vay ký quỹ (MIPS): Tối đa lên đến 1.0%/năm căn cứ trên mức lãi suất chung áp dụng cho khách hàng công bố theo từng thời điểm và nằm trong hạn mức của chương trình; được tính trên dư nợ thực tế của các khoản vay ký quỹ của khách hàng và tính theo thời gian vay thực tế của từng khoản vay. Đối với các khoản vay đang được hưởng ưu đãi lãi suất, hoa hồng cho vay ký quỹ được áp dụng tùy theo chính sách của mỗi chương trình.
  2. Thưởng (nếu có) bằng tiền và các hình thức khác khi đối tác cộng tác đăng ký tham gia các chương trình ưu đãi mà SSV có tổ chức theo từng giai đoạn và được SSV đồng ý.
  3. Hoa hồng Chứng chỉ quỹ mở: Hoa hồng giới thiệu và thưởng doanh số được SSV quy định theo từng thời kỳ và được thông báo bằng các hình thức phù hợp.

Tổng nguồn vốn cho vay ký quỹ của chương trình: 300 tỷ đồng

III. Phương  thanh toán

Tiền thưởng kinh doanh (nếu có) và hoa hồng hàng tháng sẽ được trả bằng tiền mặt vào tài khoản giao dịch của Đối tác phát triển kinh doanh mở tại SSV vào kỳ thanh toán. SSV thực hiện khấu trừ thuế theo quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với đối tác phát triển kinh doanh là cá nhân.

IV. Hiệu lực áp dụng

  • Áp dụng chung cho tất cả đối tác phát triển kinh doanh, trừ những trường hợp được SSV có phê duyệt áp dụng chính sách riêng lẻ.
  • Hiệu lực của chương trình áp dụng kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2023 cho đến khi SSV có Thông báo thay thế.

Xem chi tiết điều kiện, điều khoản chương trình tại đây.

Để biết thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 028 6299 8000 hoặc email support@shinhan.com.

Ghi chú:

◘ Chương trình SSV Biz Partner không áp dụng cho nhân viên, môi giới và cộng tác viên hiện tại của SSV.  

*Chương trình ap dụng bắt đầu từ ngày 01/06/2023 cho đến khi có Thông báo thay thế của SSV