Mở cửa năm mới, đón ưu đãi x2
16/01/2024

Với mong muốn giúp khách hàng tối ưu chi phí và chinh phục mục tiêu đầu tư, SSV triển khai chương trình “Mở cửa năm mới, đón ưu X2”. Chương trình áp dụng cho Khách hàng đã có tài khoản hoặc Khách hàng mới mở tài khoản trong thời gian này, chi tiết chương trình như sau:

 1. Thời gian chương trình: 01/01/2024– 31/12/2024
 2. Đối tượng áp dụng :
  • Tài khoản mở mới từ ngày 01/01/2024 – 31/12/2024
  • Tài khoản hiện tại: không có giao dịch trong vòng 06 tháng trước ngày đăng ký. Ưu đãi sẽ được áp dụng trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký.
  • Áp dụng cho các tài khoản thuộc môi giới quản lý có dự nợ cho vay ký quỹ dưới 10 tỷ đồng/ Tài khoản.
 3. Điều kiện, điều khoản áp dụng:
 • Kết thúc thời gian áp dụng ưu đãi, mức phí giao dịch sẽ được áp dụng mức phí chung theo chính sách của SSV.
 • Ưu đãi phí giao dịch trên không bao gồm phí giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán.
 • Khách hàng đăng ký chương trình ưu đãi này thông qua môi giới quản lý tài khoản.
 • Khách hàng tham gia chương trình này sẽ không được áp dụng đồng thời với các chương trình khác.
 • Ưu đãi này sẽ được áp dụng đến ngày 31/12/2024 hoặc cho đến khi có thông báo mới của SSV.
 • Ưu đãi này áp dụng cho các tài khoản thuộc môi giới quản lý có dự nợ cho vay ký quỹ dưới 10 tỷ đồng/ Tài khoản.

Để mở tài khoản chứng khoán, Khách hàng chỉ cần chuẩn bị CMND/CCCD còn hiệu lực, xem hướng dẫn mở tài khoản tại đây.

Tải ứng dụng Shinhan Alpha VN - Ứng dụng chuyên dụng cho giao dịch chứng khoán và cập nhật thị trường ngay tại đây: Link IOSLink  Andriod 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: (028) 6299 8000 hoặc gửi email đến support@shinhan.com.