Ưu đãi lớn dành cho khách hàng ưu tiên SSV Premium - Giao dịch hăng say, càng vay càng giảm
09/11/2023

Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) trân trọng thông báo về Chương trình khách hàng Premium tại SSV (SSV Premium) như sau:

1. Tên chương trình: Chương trình khách hàng SSV Premium

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng trong nước và nước ngoài có NAV lớn, thường xuyên giao dịch hoặc/ và có sử dụng ký quỹ.

3. Cách thức đăng ký:

 • Khách hàng gửi email đăng ký đến support@shinhan.com; hoặc khách hàng SSV đáp ứng đủ điều kiện vào kỳ đánh giá sẽ được tự động áp dụng chính sách ưu đãi.
 • Khách hàng thuộc quản lý của Môi giới/ Biz partner: Gửi email đăng ký cho người quản lý tài khoản.

4. Điều kiện áp dụng:

 • Khách hàng trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện dưới đây :

Đơn vị

NAV

Số dư ký quỹ

Giá trị giao dịch

Tỷ đồng

>= 2

>= 1

Tổng giá trị 3 tháng
 >= 5

 • Khách hàng phải đáp ứng một trong các điều kiện trên: Giá trị NAV trung bình và/hoặc số dư ký quỹ trung bình và/hoặc giá trị giao dịch tích lũy trong 03 tháng gần nhất để tham gia chương trình.
 • Đối với khách hàng mới hoặc khách hàng đăng ký tham gia lại chương trình, giá trị NAV và số dư ký quỹ sẽ được tính tại thời điểm hiện tại (Không tính theo số dư trung bình 3 tháng).
 • Tại mỗi kỳ xét duyệt, khách hàng phải đáp ứng một trong các điều kiện trên để tiếp tục tham gia chương trình. Dữ liệu tính giá trị NAV và số dư ký quỹ trung bình trong 3 tháng sẽ được căn cứ vào ngày làm việc cuối cùng của mỗi tháng.

5. Tiêu chuẩn đánh giá

 • Khách hàng SSV
 

Premium A

Premium B

Premium C

Số điều kiện thoả

3

2

1

Ưu đãi  

Phí giao dịch

0%

0.075%

0.075%

Lãi suất ký quỹ

-100bp

-100bp

-50bp

 • Khách hàng môi giới 
 

Premium A & Premium B

Premium C

Số điều kiện thoả

>=2

1

Ưu đãi   

Phí giao dịch

0.1%

0.1%

Lãi suất ký quỹ

-100bp

-50bp

                 *Ghi chú: 1bp (điểm cơ bản) = 0.01%

6. Thời gian đánh giá: Trước ngày làm việc thứ 5 hàng quý

 • Những khách hàng đăng ký thành công tham gia chương trình khách hàng Premium SSV trong giai đoạn hiện tại sau ngày làm việc thứ 5 của quý sẽ được đánh giá lại vào kỳ tiếp theo.
  • Ví dụ: Nếu khách hàng đăng ký vào ngày 10/01/2024 (Q1) thì sẽ có tên trong danh sách đánh giá lại vào ngày 01/07/2024 (Q3).
 • Chính sách mới cho các tài khoản sau mỗi kỳ đánh giá sẽ được áp dụng vào ngày làm việc thứ 5 của quý tiếp theo.

  (*) Ghi chú:

 • Phí giao dịch ưu đãi 0% chưa bao gồm phí của SGDCK (0,027%).
 • Tại thời điểm đánh giá, lãi suất ký quỹ và phí giao dịch thường sẽ được áp dụng khi khách hàng không thoả điều kiện.
 • Khách hàng tham gia chương trình này sẽ không được áp dụng đồng thời khuyến mãi/chương trình khác.
 • SSV có quyền xác định khách hàng có đáp ứng các điều kiện để tham gia chương trình này hay không.
 • SSV có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào và theo thời gian theo quyết định riêng của mình và phù hợp với quy định của pháp luật

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: (028) 6299 8000 hoặc gửi email đến support@shinhan.com.