Cổ phiếu hưởng lợi từ việc đẩy mạnh đầu tư công
11/01/2023

Tóm tắt nội dung

Cổ phiếu đầu tư công là nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ các hoạt động đầu tư của Nhà nước vào những dự án, công trình khác nhau. Nhóm cổ phiếu đầu tư công chủ yếu gồm cổ phiếu ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, thi công công trình, bất động sản…. Những ngành được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ các dự án đầu tư hạ tầng của Nhà nước.

Đầu tư công được kỳ vọng sẽ được đẩy mạnh trong năm 2023 nhờ các yếu tố sau:

- Nhu cầu vốn cao: Tổng hợp từ nhu cầu của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về vốn đầu tư công năm 2023 là 792,487 tỷ đồng

- Kế hoạch vốn tăng mạnh: Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 với tổng số vốn trên 700,000 tỷ đồng, tăng khoảng 25% (khoảng 140,000 tỷ đồng) so với kế hoạch năm 2022 

- Vốn kéo dài trong năm 2022: Theo bộ tài chính, lũy kế giải ngân 11 tháng năm 2022 mới đạt 52.43% kế hoạch, do đó sẽ phát sinh một lượng vốn kéo dài sang năm 2023.

- Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế năm 2022 – 2023: Ước tính gói phục hồi phát triển kinh tế năm 2022 – 2023 đạt gần 350,000 tỷ đồng. Tuy nhiên lũy kế 8 tháng đầu năm 2022 chỉ mới giải ngân được 55,500 tỷ đồng.

- Giá vật liệu xây dựng đang ở mức thấp góp phần hỗ trợ đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư hạ tầng xây dựng, qua đó đẩy nhanh tốc độ giải ngân đầu tư công

- Áp lực giải ngân đầu tư công đạt 90% 

Loại báo cáo
Báo cáo chuyên đề
Tác giả
Lê Đức Tiến
Chi tiết

Số trang: 16

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.35 MB