Morning Call 25/08/2022 - Hồi phục trong tâm lý thận trọng, Cập nhật nhóm Dầu khí, Lô B – Ô Môn
25/08/2022

Tóm tắt nội dung

Chứng khoán thế giới hồi phục một phần. Chứng khoán trong nước duy trì sắc xanh

Cập nhật nhóm Dầu khí, Lô B – Ô Môn #GAS #PVS #PVD

Góc nhìn kỹ thuật và cập nhật khuyến nghị 

Loại báo cáo
Báo cáo ngày
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 15

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.76 MB