Morning Call 24/08/2022 - Sắc xanh trở lại, Cập nhật nhanh #VNM, #HAH
24/08/2022

Tóm tắt nội dung

Chứng khoán thế giới tiếp tục giảm điểm. Sắc xanh trở lại với chứng khoán trong nước 

Cập nhật nhanh  #VNM #HAH

Góc nhìn kỹ thuật và cập nhật khuyến nghị 

Loại báo cáo
Báo cáo ngày
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 17

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.58 MB