[MUA/Giá MT: 107,800] Nắm bắt cơ hội
13/08/2021

Tóm tắt nội dung

Duy trì khuyến nghị MUA và nâng giá mục tiêu lên 107,800 đồng

Chúng tôi tăng giá mục tiêu đối với Tổng CTCP Bưu chính Viettel - Viettel Post (VTP VN) lên 107,800 đồng từ giá mục tiêu trước đó (đã được điều chỉnh theo cổ tức bằng cổ phiếu) là 91,200 đồng, với mức sinh lời tiềm năng là +26.5%. Dù giá cổ phiếu Viettel Post đã tăng +27% từ báo cáo ngày 14/5 “Sự hồi phục trong tầm mắt', chúng tôi cho rằng triển vọng tăng trưởng dài hạn vẫn chưa được phản ánh đầy đủ. Vì vậy, Viettel Post vẫn còn tiềm năng tăng giá, mặc dù sự bùng phát dịch COVID-19 gần đây sẽ gây khó khăn cho môi trường kinh doanh. 

Công ty
VTP-CTCP Bưu chính Viettel
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 7

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 2.17 MB