[NGÀNH ĐIỆN] - Cập nhật Kế hoạch Thực hiện Quy hoạch điện VIII
12/04/2024

Tóm tắt nội dung

Ngày 01/04/2024, Thủ tướng chính phủ đã đưa ra quyết định 262/QĐ-TTG, phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII.

Nội dung chính Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII: 

1. Danh mục các dự án nguồn điện ưu tiên, điện tái tạo và nguồn điện khác đến 2030.

2. Công suất và dự án nguồn điện tái tạo phân bổ cho địa phương/vùng đến năm 2030.

3. Danh mục các dự án lưới điện, trạm biến áp và tổng vốn đầu tư thực hiện đến năm 2030.

 

Ngành
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Hoàng Nam
Chi tiết

Số trang: 6

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 795.94 KB