[TCB/MUA/ Giá MT: VND 50,340] - Quay trở lại đường đua
26/01/2024

Tóm tắt nội dung

Dư nợ xấu của TCB cuối Q4/2023 đã giảm khoảng 14.9% so với Q3/2023, sau khi tăng liên tiếp trong 3 quý trước đó. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2023 đạt ở mức 1.19%, giảm từ mức 1.4% cuối quý 3/2023. TCB đã tăng cường trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong Q4/2023, ghi nhận 1,634 tỷ đồng trong Q4/2023 (+136% yoy). Lợi nhuận trước thuế cho cả năm 2023 của TCB đạt 22,888 tỷ đồng (-10.5% yoy), vượt kế hoạch lợi nhuận năm ở mức 22,000 tỷ đồng. TCB dự kiến sẽ trích 20% lợi nhuận để thực hiện trả cổ tức tiền mặt cho những năm tiếp theo. Chúng tôi dự phóng LNTT của TCB năm 2024 có thể đạt 29,641 tỷ đồng (+29.5% yoy). Với phương pháp thu nhập thặng dư (RI) và phương pháp so sánh dựa trên chỉ số P/B, chúng tôi cập nhật mức giá mục tiêu cho TCB trong cả năm 2024 tới ở mức 50,340 đồng, tiềm năng tăng giá ở mức 43.8%.

Công ty
TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Nguyễn Dương Phương
Chi tiết

Số trang: 10

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.12 MB