[NGÀNH ĐIỆN] - Sản xuất phục hồi, hỗ trợ tăng trưởng
08/12/2023

Tóm tắt nội dung

Lũy kế 10T/2023, sản lượng điện thương phẩm đạt 234.1 tỷ kWh (tăng trưởng 3.9% YoY), trong bối cảnh hoạt động khu vực sản xuất công nghiệp và xây dựng còn yếu. Cụ thể, chỉ số IIP của tháng 9 và tháng 10 tăng lần lượt là 2.89% YoY và 4.4% YoY, khá thấp so với mức tăng trưởng trong năm 2022. 

Chúng tôi kì vọng tăng trưởng sản lượng điện sẽ thấp trong năm 2023 nhưng dần cải thiện trong năm 2024. Cụ thể, theo EVN, tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm dự báo trong năm 2023 và 2024 lần lượt là 4% và 8.9% nhờ vào nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ với kì vọng GDP tăng trưởng 6% trong năm 2024. Ngoài ra, theo Quy hoạch điện VIII, mục tiêu sản lượng điện thương phẩm của chính phủ trong 2025 và 2030 lần lượt là 335 tỷ kWh và 505.2 tỷ kWh, tương ứng với tăng trưởng CAGR là 11%/năm trong giai đoạn 2022-2025, và 9%/năm trong giai đoạn 2025-2030.

#Điện #POW #PC1 #NT2 #QTP #GEG

Ngành
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Hoàng Nam
Chi tiết

Số trang: 21

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 3.75 MB