Thông báo thay đổi điều khoản chương trình "Mở tài khoản, rinh lượng vàng"
24/06/2023

Chứng khoán Shinhan Việt Nam xin thông báo về việc sửa đổi, bổ sung nội dung thể lệ chương trình khuyến mại "Mở tài khoản, rinh lượng vàng", cụ thể như sau : 

- Khách hàng của chương trình khuyến mại sẽ đổi thành : Khách hàng là cá nhân người Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản chứng khoán tại Công ty TNHH Shinhan Việt Nam; không áp dụng cho nhân viên SSV

- Quy định về Điều kiện tham gia sửa đổi thành: Khách hàng cá nhân (i) mở mới tài khoản chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV), và -(ii) thực hiện tối thiểu 24 giao dịch khớp lệnh tự thực hiện trong suốt thời gian chương trình hoặc đạt tổng giá trị giao dịch tối thiểu 100 triệu (bao gồm: đặt lệnh mua/bán chứng khoán).

- Nội dung khác của chương trình khuyến mãi giữ nguyên không thay đổi 

Chi tiết chương chình chi tiết xem tại đây