[Shinhan Life - An Bình] An tâm nhận An Bình
10/03/2022

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM SHINHAN LIFE VIỆT NAM thông báo chương trình khuyến mại như sau:

 1. Tên chương trình khuyến mại: An tâm nhận An Bình
 2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 3. Hình thức khuyến mại: Cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 26/02/2022 đến ngày 31/12/2022.
 5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư Máu Cho Trẻ Em,
  được phê chuẩn theo Công văn số 14485/BTC-QLBH ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài Chính.

Tên thương mại: Shinhan - An Bình.

Số lượng hàng hóa, dịch vụ: 50.000 Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm một năm và Số Tiền Bảo Hiểm lên đến 100.000.000 đồng/một hợp đồng.

 1. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Sản phẩm Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư Máu Cho Trẻ Em, được phê chuẩn theo Công văn số 14485/BTC-QLBH ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài Chính.
 2. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng là cha hoặc mẹ (gọi là Bên Mua Bảo Hiểm):
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên, đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; và
 • Có con (gọi là Người Được Bảo Hiểm) trong độ tuổi từ 30 ngày Tuổi đến 12 Tuổi, đang cư trú tại Việt Nam và thỏa điều kiện về sức khỏe theo quy tắc thẩm định của Shinhan Life Việt Nam.
 1. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
  Cha hoặc mẹ sẽ được tặng một Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm một năm với Số tiền bảo hiểm lên đến 100.000.000 đồng và mức phí đóng 59.000 đồng/năm cho mỗi người con thỏa điều kiện nêu tại mục 7.

Quyền lợi bảo hiểm, việc chi trả quyền lợi bảo hiểm và quyền nghĩa vụ của mỗi bên sẽ căn cứ theo Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư Máu Cho Trẻ Em được Bộ Tài Chính phê chuẩn.

Số lượng Hợp đồng bảo hiểm được tặng theo chương trình là 50.000 Hợp đồng.

 1. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 2.950.000.000 VNĐ (50.000 Hợp đồng bảo hiểm x 59.000 VNĐ)
 2. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: Cha hoặc mẹ truy cập vào trang web Bảo hiểm trực tuyến của Shinhan Life Việt Nam sales.shinhanlifevn.com.vn trong thời gian khuyến mại để đăng ký, cung cấp thông tin và chứng từ theo hướng dẫn tại trang web (không phải trả bất kỳ chi phí nào khác) sẽ được tặng miễn phí một bộ Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm một năm với Số tiền bảo hiểm lên đến 100.000.000 đồng cho mỗi người con thỏa điều kiện nêu tại mục 7.

 

Đăng ký ngay