Trái phiếu doanh nghiệp - Chính sách hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn
20/07/2023

Tóm tắt nội dung

 

Nội dung chính:
•Hoạt động phát hành trái phiếu giảm mạnh so với thời kỳ năm 2022
•Lĩnh vực bất động sản và ngân hàng vẫn tiếp tục chiếm phần lớn giá trị trái phiếu đang lưu hành trên thị trường Việt Nam tính tới thời điểm 30/06/2023
•Mặt bằng lãi suất phát hành tăng mạnh sau giai đoạn lãi suất thấp của giai đoạn 2020-2021
•Nghị định 08/2023/NĐ-CP được thông qua giúp cho nhiều tổ chức phát hành đang có vấn đề về dòng tiền có thể đàm phán kéo giãn thời gian đáo hạn được thêm 12-24 tháng
•Sàn giao dịch trái phiếu riêng lẻ chính thức đưa vào hoạt động ngày 19/07/2023 được kỳ vọng giúp thị trường trái phiếu hồi phục và phát triển bền vững hơn

 

 

Loại báo cáo
Báo cáo trái phiếu
Tác giả
Nguyễn Dương Phương
Chi tiết

Số trang: 10

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.03 MB