Tăng cường đẩy mạnh đầu tư công nửa cuối 2023
15/06/2023

Tóm tắt nội dung

  • Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, ước tính giải ngân đầu tư công từ đầu năm đến ngày 30/4/2023 là 110,633 tỷ đồng (+16% YoY), đạt 14.66% kế hoạch. Tuy nhiên tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch thấp hơn so với mức 17.09% của cùng kỳ năm 2022. Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với năm trước là do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang tập trung phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án; hoàn thiện thủ tục đầu tư, tập trung thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp.
  • Sau quá trình đấu thầu trong Q1/2023, giá trị giải ngân đầu tư công dự kiến tăng mạnh trong 8 tháng cuối năm khi các dự án bắt đầu thi công. Bên cạnh đó với mục tiêu tỷ lệ giải ngân đạt 90% trong năm 2023, chúng tôi ước tính giá trị giải ngân 8 tháng còn lại ít nhất đạt 591,359 tỷ đồng tăng +33% so với 8 tháng cuối năm 2022.
  • Với xu hướng trên, những công ty tham gia trực tiếp vào quá trình đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng trọng điểm như Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 và 2, Sân bay Long Thành giai đoạn 1, đường Vành Đai 3 và 4 là những công ty hưởng lợi mạnh mẽ nhất. Các công ty hưởng lợi trực tiếp bao gồm các công ty VLXD (bao gồm PLC, HPG) và các công ty tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng các dự án (bao gồm VCG, LCG, HHV, C4G, FCN, CTD). 
Loại báo cáo
Báo cáo chuyên đề
Tác giả
Lê Đức Tiến
Chi tiết

Số trang: 22

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.95 MB