[PVS/GIỮ/ Giá MT: VND 30,800] - Bước vào kỷ nguyên mới
31/05/2023

Tóm tắt nội dung

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kĩ thuật dầu khí hàng đầu Việt Nam. Dựa trên phương pháp DCF, chúng tôi cập nhật giá mục tiêu ở mức 30,800 đồng. Trong năm 2023, động lực tăng trưởng của PVS đến từ việc cung cấp dịch vụ kĩ thuật cho các dự án điện gió ngoài khơi và dự án lô B Ô Môn nhận được quyết định đầu tư cuối cùng (FID). 

Công ty
PVS-Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Nguyễn Phương Thảo
Chi tiết

Số trang: 9

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.13 MB