[NGÀNH ĐIỆN] - Bước vào giai đoạn mới
30/05/2023

Tóm tắt nội dung

Trong giai đoạn 2012-2022, sản lượng tiêu thụ điện của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) ở mức 8.67% cho thấy xu hướng tăng trưởng bền vững.  Tuy nhiên, trong quý 1/2023, sản lượng điện thương phẩm của toàn hệ thống giảm 1.6% YoY trong khi GDP tăng trưởng 3.32%.

Nhóm thủy điện đã được ưu tiên huy động cao trong năm 2021 và 2022 nhờ vào tình hình thủy văn thuận lợi. Tuy nhiên, năm 2023 với sự trở lại của hiện tượng El Nino, chúng tôi cho rằng nhóm thủy điện sẽ được huy động thấp hơn.  

#Điện #POW #PC1 #NT2 #QTP #REE

Ngành
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 20

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.83 MB