Cập nhật vĩ mô tháng 4/2023 – Ưu tiên mục tiêu tăng trưởng
09/05/2023

Tóm tắt nội dung

“Lạm phát đang giảm dần, cần ưu tiên hơn cho tăng trưởng và nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô”. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp thường kỳ tháng 4/2023, cho thấy sự xoay trục trong chính sách điều hành với hàng loạt các quyết sách hỗ trợ kịp thời cho nền kinh tế. Trong bối cảnh sản xuất công nghiệp có dấu hiệu trì trệ, việc tìm động lực tăng trưởng từ các mũi nhọn như đầu tư công, du lịch đang được đẩy mạnh. 

 

Chúng tôi kỳ vọng các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế trong tháng 3 & 4 sẽ sớm phát huy tác dụng trong những quý còn lại của năm, duy trì dự báo tăng trưởng GDP ở mức 6% và lạm phát được kiểm soát dưới 4.5% trong năm 2023.

Loại báo cáo
Báo cáo vĩ mô
Tác giả
Ly Bùi
Chi tiết

Số trang: 4

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 704.09 KB