Danh mục đầu tư Năng lượng
08/05/2023

Tóm tắt nội dung

  • Danh mục đầu tư Năng lượng “xanh” có tỷ suất lợi nhuận ở mức +13.42% YTD, vượt trội so với 3.67% của VN Index. Những mã tăng mạnh nhất trong danh mục là: PC1 (+39.85% YTD), VSH (+30.78% YTD) và POW (+22.07% YTD) có kết quả kinh doanh ấn tượng. Trong khi đó, hai mã cổ phiếu tăng mạnh vừa qua là GAS (-9.36% YTD), REE (-5.20% YTD) đã chững lại. 
  • Cập nhật KQKD Q1/2023 danh mục đầu tư Going Green, tổng doanh thu giảm 7.3% YoY, lãi ròng tăng nhẹ 0.5% YoY.  Sự giảm sút doanh thu của GAS (-20% YoY) chính là nguyên nhân chính khiến tổng doanh thu đi lùi. Đối với các doanh nghiệp sản xuất điện trong danh mục (trừ GAS, CNG), tổng doanh thu và lãi ròng tăng lần lượt 18.9% YoY và 5.0% YoY.
Loại báo cáo
Báo cáo chiến lược
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 17

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 827.86 KB