[ACB/MUA/ Giá MT: VND 33,500] - Nền tảng vững chắc
27/04/2023

Tóm tắt nội dung

Với phương pháp thặng dư (RI) và phương pháp so sánh dựa trên chỉ số P/B, chúng tôi lần đầu đưa ra giá mục tiêu cho ACB trong 12 tháng tới ở mức 33,500 đồng, tiềm năng tăng giá ở mức 38.7%. ACB định hướng chiến lược là ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Đây cũng là ngân hàng có chiến lược phát triển thận trọng, không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Về chất lượng tài sản, ngân hàng này là một trong những ngân hàng tiên phong hoàn thành chuẩn BASEL III. ACB có mức tăng trưởng tín dụng tốt và ngày một thoàn thiện mô hình kinh doanh của mình. Chúng tôi cho rằng, cổ phiếu ACB hiện tại đã chiết khấu về mức giá hấp dẫn.

Công ty
ACB-Ngân hàng TMCP Á Châu
Loại báo cáo
Báo cáo Lần đầu
Tác giả
Nguyễn Dương Phương
Chi tiết

Số trang: 22

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.60 MB