[NT2/GIỮ/ Giá MT: VND 30,300] - Kế hoạch 2023 thận trọng
25/04/2023

Tóm tắt nội dung

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) là một trong những doanh nghiệp nhiệt điện khí sở hữu nhà máy có công suất lớn nhất niêm yết trên sàn chứng khoán. Dựa trên phương pháp FCFF và PE, chúng tôi cập nhật giá mục tiêu của NT2 ở mức 30,300 đồng. Trong năm 2023, chúng tôi đánh giá NT2 tiếp tục là một khoản đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ vì: (1) Sản lượng có thể tiếp tục cải thiện khi tỷ lệ huy động từ thủy điện giảm sút; (2) Tài chính lành mạnh, nợ vay thấp và cổ tức tiềm năng ở mức cao.

Công ty
NT2-CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 10

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 843.86 KB