[PVS/MUA/ Giá MT: VND 29,300] - Nắm bắt cơ hội
03/04/2023

Tóm tắt nội dung

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kĩ thuật dầu khí hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi định giá lần đầu PVS ở mức giá 29,300 đồng tương ứng với mức sinh lời 15.3%. Chính sách cổ tức ổn định cùng tình hình tài chính lành mạnh sẽ là những điểm sáng trong ngắn hạn. Trong dài hạn, động lực tăng trưởng của PVS sẽ đến từ các siêu dự án dầu khí như Lô B Ô Môn, Sư Tử Trắng 2B và cung cấp dịch vụ kĩ thuật cho các dự án điện gió ngoài khơi. 

Công ty
PVS-Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Loại báo cáo
Báo cáo Lần đầu
Tác giả
Nguyễn Phương Thảo
Chi tiết

Số trang: 15

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.41 MB