[VCB/GIỮ/ Giá MT: VND 94,600] - Duy trì vị thế dẫn đầu
08/03/2023

Tóm tắt nội dung

Với phương pháp thu nhập thặng dư (RI) và phương pháp so sánh dựa trên chỉ số P/B, chúng tôi cập nhật mức giá mục tiêu cho VCB trong 12 tháng tới ở mức 94,600 đồng, tiềm năng tăng giá ở mức 2.96%. VCB duy trì được lợi thế là ngân hàng kinh doanh hiệu quả nhất, chất lượng tài sản cải thiện tốt qua các năm, và không ngừng nỗ lực trong công cuộc chuyển đổi số. Trong năm 2023, ngân hàng VCB có thể chính thức tiếp nhận ngân hàng yếu kém theo yêu cầu của NHNN. Trong khi đó, thương vụ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư có khả năng sẽ chỉ thực hiện thành công vào đầu năm 2024. Về ngắn hạn, mức giá hiện tại của VCB đã phản ánh phần nào kết quả kinh doanh tích cực của ngân hàng trong năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Do vậy, chúng tôi chuyển từ khuyến nghị Mua sang Giữ ở lần báo cáo cập nhật này.

Công ty
VCB-Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Nguyễn Dương Phương
Chi tiết

Số trang: 11

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.26 MB