Cập nhật vĩ mô tháng 2/2023 - Sản xuất và xuất khẩu còn yếu, điểm sáng đầu tư công
07/03/2023

Tóm tắt nội dung

  • Kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định trong tháng 2/2023 với các cân đối lớn được giữ vững. Lạm phát hạ nhiệt dù còn nhiều thách thức.
  • Lĩnh vực sản xuất có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn yếu do nhu cầu thế giới thấp, xuất khẩu sụt giảm. Vốn FDI đăng ký và giải ngân cũng có dấu hiệu chậm lại.
  • Điểm sáng đến từ đầu tư công khi giải ngân vốn từ ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm tăng 18.2% so với cùng kỳ và được kỳ vọng là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2023.
Loại báo cáo
Báo cáo vĩ mô
Tác giả
Ly Bùi
Chi tiết

Số trang: 4

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 672.45 KB