[BWE/GIỮ/ Giá MT: VND 51,200] - Chiến lược M&A tham vọng
16/02/2023

Tóm tắt nội dung

CTCP Nước –Môi trường Bình Dương (HoSE: BWE) là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực cung cấp nước trên sàn chứng khoán với tiềm năng tăng trưởng bền vững cùng với sức khỏe tài chính vững mạnh. Dựa trên phương pháp FCFF và PE, chúng tôi cập nhật giá mục tiêu của BWE ở mức 51,200 đồng dựa vào kỳ vọng về doanh thu của BWE sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững vì: (1) Mô hình kinh doanh hiệu quả, chuỗi giá trị hoàn thiện;(2) Chiến lược M&A mạnh mẽ. Đặc biệt, HĐQT của BWE đã thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần 5 công ty với tỷ lệ sở hữu từ 50% đến 100%.

Công ty
BWE-CTCP Nước - Môi trường Bình Dương
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 9

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 731.06 KB