[PC1/MUA/ Giá MT: VND 32,100] - Lửa thử vàng
10/02/2023

Tóm tắt nội dung

CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) là doanh nghiệp đa ngành với mũi nhọn tập trung vào năng lượng. PC1 hiện đang mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực với tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Dựa trên phương pháp FCFF và SoTP, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với PC1 ở mức định giá 32,100 đồng. Doanh thu và lợi nhuận của PC1 dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới vì: (1) Mảng năng lượng đóng vai trò chủ đạo với kế hoạch nâng công suất tiềm năng; (2) Mảng xây lắp điện và sản xuất công nghiệp dự kiến sẽ phục hồi với xu hướng năng lượng xanh; (3) Mảng bất động sản quay trở lại với các dự án mới và chiến lược mở rộng sang bất động sản khu công nghiệp; (4) Tiếp tục đa dạng hóa với mảng khai khoáng.

Công ty
PC1-CTCP Tập Đoàn PC1
Loại báo cáo
Báo cáo Lần đầu
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 21

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.10 MB