Cập nhật vĩ mô tháng 12/2022 - Lĩnh vực sản xuất tiếp tục chật vật vì sức cầu yếu
10/01/2023

Tóm tắt nội dung

  • Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục sụt giảm trong tháng 12, chủ yếu do nhu cầu yếu hơn tại các thị trường xuất khẩu chính như Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ, phản ánh các điều kiện kinh doanh của lĩnh vực sản xuất ngày càng suy giảm.
  • S&P Global Market Intelligence dự báo lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Việt Nam tăng 6.8% trong năm 2023 do nhu cầu yếu ở cả trong nước và nước ngoài. Do đó, mục tiêu tăng trưởng GDP 6.5% trong năm 2023 sẽ là một thách thức lớn.
  • Cập nhật các chỉ báo kinh tế Việt Nam tháng 12/2022.
Loại báo cáo
Báo cáo vĩ mô
Tác giả
Ly Bùi
Chi tiết

Số trang: 4

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 653.64 KB