Danh mục đầu tư Cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao tháng 1 năm 2023
05/01/2023

Tóm tắt nội dung

Danh sách cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao được thiết kế phù hợp với nhà đầu dài hạn đang tìm kiến những tài sản trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, hưởng lợi từ việc lãi suất tăng cao đồng thời chịu ít tác động hơn từ các rủi ro vĩ mô khác.

 

  • Cổ tức trả ổn định qua các năm
  • Doanh nghiệp có tài chính an toàn, dòng tiền tốt, hoạt động kinh doanh ổn định và cam kết chính sách cổ tức rõ ràng trong thời gian tới
  • Doanh nghiệp có thanh khoản tốt để giao dịch
  • Có lợi thế cạnh tranh, tăng trưởng bền vững
Loại báo cáo
Báo cáo chiến lược
Tác giả
Nguyễn Phương Thảo
Chi tiết

Số trang: 6

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 549.02 KB