[NGÀNH NGÂN HÀNG] - Giai đoạn thử thách
21/11/2022

Tóm tắt nội dung

Tính đến tháng 9/2022, tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng là 11.7%, huy động tiền gửi tăng 4.06% so với cuối năm 2021, chậm hơn tốc độ tăng tín dụng, mặc dù các ngân hàng liên tục chạy đua tăng lãi suất huy động trong 9T2022 để thu hút tiền gửi của khách hàng.

Tăng trưởng lợi nhuận 2023 vẫn tích cực nhờ (1) Tăng trưởng tín dụng đạt mức 12.4%; (2) Lãi suất cho vay tăng giúp bảo toàn giá trị NIM; (3) Tín dụng bất động sản ổn định trở lại. Tăng trưởng cho vay khách hàng và tiền gửi của khách hàng được dự phóng duy trì ở mức 12-14% dựa vào kì vọng tăng trưởng GDP ở mức 6-7% mỗi năm. 

Ngành
Ngân hàng
Loại báo cáo
Báo cáo Lần đầu
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 26

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 2.61 MB