[NGÀNH ĐIỆN] - Chuyển đổi xanh
11/11/2022

Tóm tắt nội dung

Ngành điện là một trong những ngành trong điểm của quốc gia. Trong giai đoạn 2020-2030, tổng tiêu thụ điện quốc gia có CAGR ở mức 8.52% cho thấy sự tăng trưởng ổn định và vững chắc của ngành. Bên cạnh đó, Việt Nam đang chuyển dịch cơ cấu điện sang hướng thân thiện với môi trường nhằm đưa mức phát thải carbon bằng 0 trước 2050. Dựa trên định hướng đó, nguồn điện khí & điện gió sẽ được ưu tiên phát triển trong giai đoạn 2020-2030. 

Trong 9 tháng đầu năm, nhóm thủy điện đã có kết quả kinh doanh vô cùng ấn tượng nhờ vào thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, dự báo trong năm 2023, hiện tượng La Nina dần qua đi sẽ giúp nhóm ngành nhiệt điện được ưu tiên huy động.

#Ngành điện #NT2

Ngành
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Loại báo cáo
Báo cáo Lần đầu
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 27

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 2.19 MB