[MUA/Giá MT: VND 115,300] - Vững vàng tiến bước
08/09/2022

Tóm tắt nội dung

Duy trì  khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 115,300 đồng

CTCP FPT (HoSE: FPT) là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ với các mảng kinh doanh cốt lõi có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ cùng với sức khỏe tài chính lành mạnh. Chúng tôi cập nhật giá mục tiêu của FPT ở mức 115,300 đồng dựa vào kỳ vọng về doanh thu và lợi nhuận của FPT sẽ tiếp tục bay cao vì:
(1) Tăng trưởng nhanh của mảng CNTT nước ngoài với những khách hàng lớn và chiến lược M&A hiệu quả;
(2) Các sản phẩm Made-by-FPT dần khẳng định được dấu ấn cùng mảng PayTV, Data Center (DC) & quảng cáo bứt tốc;
(3) Mảng giáo dục tăng trưởng mạnh mẽ nhờ số lượng người học song hành với học phí gia tăng.

Công ty
FPT-CTCP FPT Corp
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 10

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.49 MB