Morning Call 30/08/2022 - Chưa đủ để kết luận đảo chiều giảm, Cập nhật vĩ mô tháng 8/2022
30/08/2022

Tóm tắt nội dung

Chứng khoán thế giới tiếp tục giảm điểm. Chứng khoán trong nước phục hồi nhưng thận trọng.

Cập nhật vĩ mô tháng 8/2022.

Góc nhìn kỹ thuật và cập nhật khuyến nghị.

Loại báo cáo
Báo cáo ngày
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 13

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.68 MB