Morning Call 26/08/2022 - Chỉ số đi lên trong nghi ngờ, Cập nhật ngành ngân hàng
26/08/2022

Tóm tắt nội dung

Chứng khoán thế giới tăng nhẹ. Chứng khoán trong nước duy trì sắc xanh

Cập nhật ngành ngân hàng #VCB, #TCB, #MBB, #ACB

Góc nhìn kỹ thuật và cập nhật khuyến nghị 

Loại báo cáo
Báo cáo ngày
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 20

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.63 MB