Morning Call 23/08/2022 - Kiên nhẫn trong nhịp điều chỉnh, Cập nhật Tỷ giá
23/08/2022

Tóm tắt nội dung

Chứng khoán thế giới tiếp tục giảm điểm. Chứng khoán trong nước mở cửa phiên đầu tuần trong sắc đỏ

Cập nhật Tỷ giá

Góc nhìn kỹ thuật và cập nhật khuyến nghị

Loại báo cáo
Báo cáo ngày
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 14

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.69 MB