Morning Call 19/08/2022 - Dòng tiền vẫn lưỡng lự ở chiều mua lên, Cập nhật giá nhiên liệu
19/08/2022

Tóm tắt nội dung

Chứng khoán thế giới giằng co. Chứng khoán trong nước lưỡng lự ở chiều mua lên

Cập nhật giá nhiên liệu #GAS #CNG

Góc nhìn kỹ thuật và cập nhật khuyến nghị #PDR

Loại báo cáo
Báo cáo ngày
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 16

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.91 MB