Morning Call 18/08/2022 - Dòng tiền bắt đầu phân hóa, Cập nhật KQKD Q2/2022
18/08/2022

Tóm tắt nội dung

Chứng khoán thế giới giảm điểm nhẹ. Chứng khoán trong nước “xanh vỏ đỏ lòng”

Cập nhật KQKD Q2/2022 các ngành và nhận định

Góc nhìn kỹ thuật và cập nhật khuyến nghị #PDR

Loại báo cáo
Báo cáo ngày
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 24

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.87 MB