Morning Call 16/08/2022 - Phiên đầu tuần khởi sắc, Cập nhật ngành Điện
16/08/2022

Tóm tắt nội dung

Chứng khoán thế giới bắt đầu giao dịch thận trọng hơn. Chứng khoán trong nước mở cửa phiên đầu tuần trong sắc xanh

Cập nhật ngành điện, #NT2, #REE

Góc nhìn kỹ thuật và cập nhật khuyến nghị #HPG #VGI

Loại báo cáo
Báo cáo ngày
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 14

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.79 MB