Morning Call 12/08/2022 - Điều chỉnh để tạo đà phục hồi, Cập nhật VN30F1M
12/08/2022

Tóm tắt nội dung

Chứng khoán thế giới tiếp tục khởi sắc sau số liệu CPI, PPI Mỹ tốt hơn kỳ vọng. Chứng khoán trong nước giảm để tạo đà.

Cập nhật chứng khoán phái sinh #VN30F1M. Góc nhìn kỹ thuật và cập nhật khuyến nghị #GVR #PDR #CTG #HVN #BVB

Loại báo cáo
Báo cáo ngày
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 14

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.46 MB