[MUA/Giá MT: 130.000] Quỹ đạo bền vững
17/11/2021

Tóm tắt nội dung

Duy trì Khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 130,000 đồng

 

Chúng tôi duy trì giá mục tiêu cho FPT ở mức 130,000 đồng, phản ánh kỳ vọng của chúng tôi về lợi nhuận của công ty vào năm 2022 và mức định giá tương quan so với các công ty cùng ngành trên toàn cầu. Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu hiện tại của FPT đã phản ánh đầy đủdựbáo kết quả kinh doanh năm 2021 vớimức PER2021F và 2022F hấp dẫn lần lượt là 22.7x và 18.6x. Với mức tăng trưởng lợi nhuận dài hạn ít nhất +20%/năm nhờ tập trung vào các giải pháp và dịch vụ Chuyển đổi số (DX), chúng tôi tin rằng FPT xứng đáng với mức định giá PER 2022F là 24.5x, cao hơn 7.9% so với PER 2021F hiện tại.

Công ty
FPT-CTCP FPT Corp
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 6

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.86 MB