[VCB/ GIỮ/ Giá MT: VND 101,600] - Khó khăn ngay đầu năm
09/05/2024

Tóm tắt nội dung

- Kết quả kinh doanh Q1/2024, tăng trưởng tín dụng kém tích cực -0.3% ytd, NIM ổn định ở mức 3.04%. Thu nhập ngoài lãi giảm 25.8% phần lớn do đà giảm từ kinh doanh ngoại hối và thu nhập khác. Tổng thu nhập hoạt động trong Q1/2024 đạt 17,280 tỷ đồng (-6.7% YoY). Dù ngân hàng kiểm soát chi phí hoạt động tốt nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong Q1/2024 của VCB tăng hơn +55.2% YoY. LNTT của VCB Q1/2024 đạt 10,718 tỷ đồng (-4.5% YoY), đạt 25.5% kế hoạch năm 2024 (Mức duyệt của NHNN). 

- Các giả định chính cho kết quả kinh doanh 2024 của VCB: Tăng trưởng tín dụng đạt 11.9% YoY, NIM đạt 3.1%, thu nhập ngoài lãi tăng 13.7% YoY, tỷ lệ NPL ở mức 1.2%, CIR ở mức 32%, chi phí rủi ro tín dụng/ tổng tín dụng ở mức 0.5%, LNTT đạt 45,451 tỷ đồng (+10.2% YoY). 

Công ty
VCB-Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Nguyễn Dương Phương
Chi tiết

Số trang: 10

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.28 MB